Relații publice

center_pr

Stabilirea și gestionarea relațiilor clientului cu mass-media, publicul larg și grupurile-țintă.

Noi stabilim și asigurăm comunicarea clienților cu presa, comunicarea online, comunicarea online (social media), gestionarea situațiilor de criză, organizarea și desfășurarea campaniilor și a evenimentelor speciale, monitorizarea presei.

1. Relații cu presa

Servicii:

  • Crearea unei baze de date cu numele şi contactele jurnaliştilor care scriu despre domeniul Dvs. de activitate;

  • Scrierea şi difuzarea comunicatelor de presă jurnaliştilor;

  • Scrierea şi amplasarea materialului ziaristic în presă;

  • Suportul jurnaliştilor cu informaţii suplimentare despre compania Dvs;

  • Favorizarea comunicării dintre client şi mass-media;

  • Valorificarea informaţiilor de la evenimentele organizate de client, ca să prezinte interes pentru jurnalişti şi societate;

  • Organizarea periodică de offline pentru jurnaliştii care tratează subiecte despre client la berărie, la bowling, la picnic.

Obtineti:

  • acoperire media şi vizibilitate publică înaltă;

  • relaţii bune cu instituţiile de presă şi jurnalişti în parte;

  • atitudine pozitivă din partea mass-mediei;

  • devine mai simplă promovarea valorilor şi principiilor companiei;

  • sporirea reputaţiei datorită cooperării cu publicul.

2. Managementul situaţiilor de criză

Servicii:

  • Depistarea problemei;

  • Stabilirea unui plan de acţiuni (plan de măsuri) pentru diminuarea crizei;

  • Elaborarea celor mai potrivite mesaje pentru diseminarea în masă;

  • Evaluarea constantă a rezultatelor comunicării;

  • Controlul permanent al canalelor informale de comunicare.

Obtineti:

  • prevenirea unor situaţii de criză;

  • poziţionarea corectă a companiei Dvs în faţa opiniei publice în unele situaţii de criză.

3. Comunicare online

Servicii:

  • Elaborarea conceptelor pentru publicitatea online;

  • Selectarea mediilor online adecvate pentru plasarea publicităţii şi a materialelor de PR;

  • Adaptarea materialelor de PR la mediul online şi la publicul ţintă prezent în mediul online;

  • Servicii de optimizare a site-ului Dvs.;

  • Integrarea companiei şi a serviciilor dvs. în Social Media.

Obtineti:

  • atingerea publicului ţintă din mediul online;

  • posibilităţi mai creative de promovare şi diseminare a informaţiei;

  • vizibilitate crescută;

  • receptori mai numeroşi;

  • interactivitate continuă.

4. Monitorizarea si analiza presei

Servicii:

  • Raportul zilnic de monitorizare a presei scrise şi dosarul de presă, care conţine copiile apariţiilor în presă;

  • Raportul cantitativ si calitativ a apariţiilor în presă pentru o anumită perioadă;

  • Arhivarea apariţiilor în presă.

Obtineti:

  • Dvs sunteţi la curent cu informaţiile media, care se leagă de activitatea firmei;

  • cunoaşteţi activităţile mediatizate ale firmelor concurente;

  • se formează o imagine clară despre atitudinea mediei faţă de activităţile firmei dvs.

5. Comunicare internă

Servicii:

  • Stabilirea canalelor optime de comunicare internă;

  • Măsurători şi evaluări a angajaţilor;

  • Elaborare Newsletter;

  • Elaborare Broşuri;

  • Elaborare manuale de identitate corporativă;

  • Organizarea întâlnirilor corporative formale şi informale.

Obtineti:

  • facilitarea comunicării între angajaţi şi administraţie bidirecţional;

  • randament de lucru ridicat;

  • sporirea încrederii şi loialităţii angajaţilor faţă de companie;

  • creşterea satisfacţiei angajaţilor la locul de muncă;

  • crearea unei atmosfere favorabilă muncii;