Relații publice

center_pr

Stabilirea și gestionarea relațiilor clientului cu mass-media, publicul larg și grupurile-țintă.

Noi stabilim și asigurăm comunicarea clienților cu presa, comunicarea online, comunicarea online (social media), gestionarea situațiilor de criză, organizarea și desfășurarea campaniilor și a evenimentelor speciale, monitorizarea presei.

1. Relații cu presa

Servicii:

 • Crearea unei baze de date cu numele şi contactele jurnaliştilor care scriu despre domeniul Dvs. de activitate;

 • Scrierea şi difuzarea comunicatelor de presă jurnaliştilor;

 • Scrierea şi amplasarea materialului ziaristic în presă;

 • Suportul jurnaliştilor cu informaţii suplimentare despre compania Dvs;

 • Favorizarea comunicării dintre client şi mass-media;

 • Valorificarea informaţiilor de la evenimentele organizate de client, ca să prezinte interes pentru jurnalişti şi societate;

 • Organizarea periodică de offline pentru jurnaliştii care tratează subiecte despre client la berărie, la bowling, la picnic.

Obtineti:

 • acoperire media şi vizibilitate publică înaltă;

 • relaţii bune cu instituţiile de presă şi jurnalişti în parte;

 • atitudine pozitivă din partea mass-mediei;

 • devine mai simplă promovarea valorilor şi principiilor companiei;

 • sporirea reputaţiei datorită cooperării cu publicul.

2. Managementul situaţiilor de criză

Servicii:

 • Depistarea problemei;

 • Stabilirea unui plan de acţiuni (plan de măsuri) pentru diminuarea crizei;

 • Elaborarea celor mai potrivite mesaje pentru diseminarea în masă;

 • Evaluarea constantă a rezultatelor comunicării;

 • Controlul permanent al canalelor informale de comunicare.

Obtineti:

 • prevenirea unor situaţii de criză;

 • poziţionarea corectă a companiei Dvs în faţa opiniei publice în unele situaţii de criză.

3. Comunicare online

Servicii:

 • Elaborarea conceptelor pentru publicitatea online;

 • Selectarea mediilor online adecvate pentru plasarea publicităţii şi a materialelor de PR;

 • Adaptarea materialelor de PR la mediul online şi la publicul ţintă prezent în mediul online;

 • Servicii de optimizare a site-ului Dvs.;

 • Integrarea companiei şi a serviciilor dvs. în Social Media.

Obtineti:

 • atingerea publicului ţintă din mediul online;

 • posibilităţi mai creative de promovare şi diseminare a informaţiei;

 • vizibilitate crescută;

 • receptori mai numeroşi;

 • interactivitate continuă.

4. Monitorizarea si analiza presei

Servicii:

 • Raportul zilnic de monitorizare a presei scrise şi dosarul de presă, care conţine copiile apariţiilor în presă;

 • Raportul cantitativ si calitativ a apariţiilor în presă pentru o anumită perioadă;

 • Arhivarea apariţiilor în presă.

Obtineti:

 • Dvs sunteţi la curent cu informaţiile media, care se leagă de activitatea firmei;

 • cunoaşteţi activităţile mediatizate ale firmelor concurente;

 • se formează o imagine clară despre atitudinea mediei faţă de activităţile firmei dvs.

5. Comunicare internă

Servicii:

 • Stabilirea canalelor optime de comunicare internă;

 • Măsurători şi evaluări a angajaţilor;

 • Elaborare Newsletter;

 • Elaborare Broşuri;

 • Elaborare manuale de identitate corporativă;

 • Organizarea întâlnirilor corporative formale şi informale.

Obtineti:

 • facilitarea comunicării între angajaţi şi administraţie bidirecţional;

 • randament de lucru ridicat;

 • sporirea încrederii şi loialităţii angajaţilor faţă de companie;

 • creşterea satisfacţiei angajaţilor la locul de muncă;

 • crearea unei atmosfere favorabilă muncii;